Janne Aso & 

Elisa Vuorinen 

- Aluevaalit

Tervetuloa tutustumaan Janne Ason ja Elisa Vuorisen ajatuksiin aluevaaleista. 

JANNE ASO
ELISA VUORINEN

JANNE ASO - 662

PALOMESTARI, ASEMAMESTARI
Arjessa työskentelen pelastuslaitoksella huoleh-tien Loimaan ja Salon alueiden paloasemien toiminnoista.
Työskennellessäni eri puolilla maakuntaa ymmärrän eri alueiden palvelutarpeet ja osaan ottaa huomioon etäisyyden merkityksen avun
saamisessa. Kykenen ajattelemaan ihmisen ensin.
Pelastusalan kentältä minulla on kokemusta niin pelastuslaitoksen kuin sopimuspalokuntien tehtävissä.

ALUEVAALIEN JÄLKEEN 
Rahat hoivaan ja huolenpitoon, sekä auttaviin käsiin. Ei hallintoon. Hädän hetkellä apua on saatava nopeasti. Palvelut ihminen edellä.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö takaa laadukkaan palvelun. Hyvin toimivat palvelut pitää säilyttää ja uusia tapoja tulee ottaa rohkeasti käyttöön. 

Maakuntavero ei takaa parempaa hoitoa, mutta tuntuu kukkarossa. 

JANNEASO.FI
FACEBOOK- Janne Aso 

INSTAGRAM - Janne Aso

LINKEDIN - Janne Aso

LUOTTAMUSTOIMET
Kaupunginvaltuutettu, infralautakunnan puheenjohtaja, Suomen Palopäällystöliiton pelastustoimintajaoston johtokunnan jäsen.
Pitkäaikainen kokemus päätöksenteosta sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisista ja maakunnalli-sista luottamustehtävistä.

ELISA VUORINEN - 735

PROSESSIJOHTAJA 

Suuren kaupungin sote-osaaminen: Laatupäällikkönä vastuu toiminnan ja talouden kehittämisestä ja arvioimisesta.

Hankintapäällikkönä vastuu sote-palveluiden kilpailuttamisesta, yritysyhteistyöstä ja ostosopimusten toteutumista.  

Auditoijana olen kiertänyt Suomen eri kaupungeissa, kunnissa, sairaanhoitopiireissä ja sote -yrityksissä arvioimassa ja kehittämässä niiden potilas- ja asiakaspalveluita.

ALUEVAALIEN JÄLKEEN 

Kuntien sotepalvelut tuotetaan vaikuttavin lähipalveluin, hyvässä yhteistyössä sote-alan yritysten ja yhdistysten kanssa. 

Taloutta seurataan sekä palvelua kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti. Päätöksiä tehdään tutkittuun tietoon ja potilas-/asiakaspalautteisiin pohjautuen. Ei kokonaisveroastetta nostavalle maakuntaverolle!

FACEBOOK - Elisa Vuorinen 

INSTAGRAM - Elisa Vuorinen

LINKEDIN - Elisa Vuorinen

LUOTTAMUSTOIMET

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja jäsen, kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoksen jäsen. Kaupunginvaltuutettu, V-S:n maakuntavaltuutettu, V-S Liiton tarkastusltk varapj., Yhdistystoiminnassa olen pitkään vaikuttanut asuinalueeni Kaanaan omakotiyhdistyksen hallituksessa.

LISÄÄ JANNESTA
Työni ja luottamushenkilötehtävien kautta omaan vahvat yhteistoiminnan ja neuvottelemisen taidot, joista on ollut erityistä etua rakennettaessa ihmisille parhaita ratkaisuja. Aiemmin olen lisäksi toiminut pitkään kaupunginhallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, sekä valtuuston puheenjohtajana.

LISÄÄ ELISASTA

Kaupunginhallituksen puheenjohtana vastasin kuntalaisille järjestettävistä palveluista, kaupungin työntekijöiden hyvinvoinvoinnista, yritysyhteistyöstä ja organisaation johtamisesta. Rooli edellytti vahvaa ja luotettavaa poliittista yhteistyötä, josta sain kiitosta yli puoluerajojen. Näitä ominaisuuksia tarvitaan myös sote- alueella.