Hakanurmi Satu, sit. 183

Syntymävuosi: 1967

Koulutus: kasvatustieteiden maisteri

Ammatti: kehittämispäällikkö, tietokirjailija, mikroyrittäjä

Luottamustoimet: varavaltuutettu, vapaa-aikalautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan ja koulutuskuntayhtymän varajäsen, seuraparlamentin jäsen. 

Perhe: Kaksi lapsista asuu jo omillaan ja kuopus saa juuri lukion päätökseen. Aviomies asuu Satakunnassa. Kotona päivystävät myös kolme skotlanninhirvikoiraa.

Olen innostunut jatko-opinnoistani, intohimoinen liikkuja, lukija, kutoja ja koirankasvattaja. Minut voi löytää vinttikoirien maastokilpailuista tai remontoimasta hirsitaloa.

Haluan vaikuttaa siihen,

että oman lähiympäristön suunnittelu tapahtuu aidosti asukkaita osallistaen ja kuunnellen. Asukasystävällinen kunta huomioi asukkaiden näkökannat jo valmisteluvaiheessa, kunnan kaavoituksessa tehdään yhteistyötä pientaloasukkaiden kanssa ja kunnan rakennusjärjestys on toimiva. Kun pientaloasukkaiden oikeuksiin liittyviä asioita joudutaan käsittelemään hallinto-oikeudessa, on kaupungin toimintatavoissa jotain pahasti pielessä.

Rakennuskanta ja kaavoitus tulee suunnitella tiedostaen mm. kiinteistökannan ja väestörakenteen yhteydet sekä asukkaiden arvostamat asiat kuten lasten ja nuorten oppimista tukevat koulut sekä lähiluonto.

Kestävän kehityksen tulee ohjata kaikkea toimintaa ja se edellyttää myös henkilöstön osaamisen kehittämistä ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä niin kunnan sisällä kuin kuntien välillä. Julkiset ja yksityiset investoinnit tulee käyttää loppuun ennen uusien hankintaa. Luonnon monimuotoisuus turvataan kuulemalla luonnonympäristön asiantuntijoita kuten biologeja. Tämän takia myös Kuninkojan-Mälikkälän luonnonsuojelualueen tielinjaus on poistettava suunnitelmista.

Osaamisen kehittäminen, tutkimus ja innovaatiot tuovat elinvoimaa kaikille. Mm. ekologiseen rakentamiseen ja liikenteenmelun vähentämiseen tähtäävät ratkaisut lisäävät kunnan kiinnostavuutta asuinpaikkana.

Lue lisää: facebook.com/SatuHakanurmiRaisionvaltuustoon/

Satu Hakanurmi