Hurmerinta Teija 188

Syntymävuosi: 1978

Koulutus: TtM

Ammatti: hankintapäällikkö

Perhe: mies ja ala-asteikäinen poika

Kaupunginosa: Tahvio

Olen ensimmäistä kertaa ehdolla, koska koen, että tulevaisuuden Raisio tarvitsee uusia tekijöitä. Vallinneet poikkeukselliset ajat ovat paitsi muistuttaneet meitä perinteisistä arvoista kuten yhteisöllisyydestä ja muiden huomioon ottamisesta, myös korostaneet muun muassa kestävän kehityksen merkitystä. Turvataksemme nykyisille ja tuleville kuntalaisille hyvät elämisen mahdollisuudet, tulee niin talous kuin ympäristö huomioida tasavertaisesti päätöksenteossa.

On tärkeää varmistaa kaikille kuntalaisille riittävät ja oikea-aikaiset palvelut kustannustehokkaasti ja kestävällä tavalla toteutettuna. Päättäjillä tuleekin olla riittävät tiedot ja kyvyt tehdä vastuullisia ratkaisuja, joissa huomioidaan päätösten vaikutukset mahdollisimman laaja-alaisesti. Monipuolinen, tasokas varhaiskasvatus ja koulutus sekä Raision liikenneratkaisut ovat vain muutamia esimerkkejä, joiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen.

Alun perin olen kouluttautunut terveydenhuollon alalle bioanalyytikoksi ja työskennellyt biolääketieteellisen tutkimuksen parissa useita vuosia. Lisäopintojen myötä olen toiminut talouden asiantuntijatehtävissä, tällä hetkellä julkisten hankintojen parissa. Koen, että osaamiseni ja kokemukseni hyödyttäisi tulevaisuuden Raisiota.

Raisiossa on hyvä elää ja asua! Pidetään huoli siitä, että näin on myös jatkossa.  Haluan antaa panokseni yhteisen kuntamme hyväksi, vastuullisesti. 

Sinun ehdokkaasi Raisiossa!


https://www.facebook.com/Teija-Hurmerinta-103437788499346/

https://www.linkedin.com/in/teija-hurmerinta-9b932945/

Teija Hurmerinta