Vuorinen Elisa 224

Syntymävuosi: 1960

Koulutus/ammatti: Prosessiomistaja (Hankinnat ja ostolaskut)

Kaupunginosa: Kaanaa

Luottamustoimet: Kaupunginhallituksen pj., Kaanaan omakotiyhdistys ry:n hallituksen jäsen sekä muutaman asunto-osakeyhtiön hallituksen pj.

Tärkeitä asioita: Työ on ollut aina tärkeässä roolissa elämässäni. Jo varhaisteininä harvennettiin serkusten kesken sokerijuurikasta nahkatakin hankkimiseksi. Raskas työ, huono ergonomia, mutta mukavaa oli.

Samalla polulla olen edelleen, joskin töiden lisäksi ovat tulleet vastuulliset luottamustehtävät kaupunginhallituksessa, jossa ei aina mukavaa ole ollut. Päätöksentekoa ovat haastaneet kunnan monimuotoiset palvelut ja asiakastarpeet, heikohko taloudellinen tila, erilaiset johtamis- ja toimintakulttuurit sekä poliittisten puolueiden tahtotilojen erot. Tehtävä on edellyttänyt haasteiden esiin nostamista, sosiaalista tilanneherkkyyttä, neuvottelutaitoa ja tiivistä yhteistyötä yli puoluerajojen.

Paras tae kunnan elinvoimaisuudelle, sen työpaikoille ja palveluille on tarkka taloudenhoito ja faktatietoon perustuva päätöksenteko. Korkeasti verotettu ja velkainen kunta ei ole elinkelpoinen.

Vapaa-aika kuluu kunnostamalla yli 100 -vuotiasta pientilaa ja sen kiinteistöjä kesäasunnoksi. Kunnostus on pitkälle vanhoja rakenteita ja perinteitä kunnioittava. Odotan innolla kevättä ja puutarhan esiintuloa, naapurustoon tutustumista sekä pitkiä ruokahetkiä ystävien kanssa.

Miksi ehdolla: Raision on noustava seutuvertailussa halutuimpien asuinkuntien kärkeen. Tulevaisuuden Raisiossa on panostettu yritysyhteistyöhön, kaavoitukseen, kaupunkikehittämiseen, työpaikkaomavaraisuuteen, nuorten hyvinvointiin, vihreisiin lähiliikunta-alueisiin ja tehokkaasti johdettuun organisaatioon. Tasapainoinen talous mahdollistaa kilpailukykyisen ja mielellään alhaisen verotuksen. Siksi ehdolla.

https://www.linkedin.com/in/elisa-vuorinen-b5a1755/

https://www.kokoomusraisio.fi/kuntavaalit/kuntavaaliehdokkaat-2017/vuorinen-elisa/

PS. Älä hämmenny, vuoden 2017 kuntavaaliehdokassivustoni on muuttunut Raision kaupunginhallituksen puheenjohtajan sivustoksi. Tutustu sieltä toimintaani.

Elisa Vuorinen