KUNTAVAALIT

Kokoomus Raisio on asettanut ehdokkaaksi 33 henkilöä kuntavaaleihin 2017. Nuorin ehdokas on 18-vuotias ja varttunein 73-vuotta. Lähes puolet ehdokkaista on 30-49 vuotiaita. 55% on uusia, jätetään valtuustoon hieman kokemusta ja lisätään reilusti uusia ajatuksia!

Pääset tutustumaan ehdokkaisiimme paremmin klikkaamalla kuvaa.

 

Aaltonen Jyrki
FK, el
Aitamaa Raino
Työnjohtaja
Allen Pipsa
osastonhoitaja, opetushoitaja
Antila Minna
Myyjä
Ebrahimi Kordnejad
Tulkki
Hyytiä Karipekka
Järjestelmä-asiantuntija
Hyytiä Tuija
Suunnitteluinsinööri
Kuusela Sanna
Kiinteistövälittäjä
Lahti Arttu
Työnsuunnittelija
Laine Heikki
Hammaslääkäri
Lehtinen Lassi
Yo-merkonomi, yrittäjä
Leinonen Ari
Kiinteistönvälittäjä, yrittäjä
Maunula Markus
KHT Tilintarkastaja, KTM
Moislahti Jonni
Myyntijohtaja, Ins.
Paju Reijo
Konsultti
Parkko Tanja
Projektipäällikkö, DI
Puoskari Niina
Kauppias, yrittäjä
Puoskari Pasi, sit.
Komentajakapteeni, meriupseeri
Rantala Jukka
Koulutus- ja tutkimusvastaava, KTM
Reunanen Tero
Koulutus- ja tutkimusvastaava, DI
Salonen Jari
Toimitusjohtaja
Salospohja Tuuli
Kansalaistoiminnan johtaja, VTL
Savola Eeva
Kuntoutusohjaaja, työfysioterapeutti, el
Seikola Harri
Opetusneuvos
Sorsavirta Seija
Erityisopettaja, KM
Stenlund Jan
Yrittäjä, DI
Sukari Helena
Tuontiassistentti
Tähtinen Jade
Opiskelija, Turun nuorisovaltuutettu
Urpo Minna
Kiinteistönvälittäjä, liikuttaja
Valkeapää Jari
Rakennustarvikemyyjä
Virtanen Juha
Liikennöitsijä
Vuorinen Elisa
Hankintapäällikkö
Waris Timo
Kenttärovasti

Kokoomus Raision kuntavaaliehdokkaat 2017

AaltonenJyrkiFK, el
AitamaaRainoTyönjohtaja
AllenPipsaosastonhoitaja, opetushoitaja
AntilaMinnaMyyjä
EbrahimiKordnejadTulkki
HyytiäKariPekkaJärjestelmä-asiantuntija
HyytiäTuijaSuunnitteluinsinööri
KuuselaSannaKiinteistövälittäjä
LahtiArttuTyönsuunnittelija
LaineHeikkiHammaslääkäri
LehtinenLassiYo-merkonomi, yrittäjä
LeinonenAriKiinteistönvälittäjä, yrittäjä
MaunulaMarkusKHT Tilintarkastaja, KTM
MoislahtiJonniMyyntijohtaja, Ins.
PajuReijoKonsultti
ParkkoTanjaProjektipäällikkö, DI
PuoskariNiinaKauppias, yrittäjä
PuoskariPasi, sit.Komentajakapteeni, meriupseeri
RantalaJukkaKoulutus- ja tutkimusvastaava, KTM
ReunanenTeroKoulutus- ja tutkimusvastaava, DI
SalonenJariToimitusjohtaja
SalospohjaTuuliKansalaistoiminnan johtaja, VTL
SavolaEevaKuntoutusohjaaja, työfysioterapeutti, el
SeikolaHarriOpetusneuvos
SorsavirtaSeijaErityisopettaja, KM
StenlundJanYrittäjä, DI
SukariHelenaTuontiassistentti
TähtinenJadeOpiskelija, Turun nuorisovaltuutettu
UrpoMinnaKiinteistönvälittäjä, liikuttaja
ValkeapääJariRakennustarvikemyyjä
VirtanenJuhaLiikennöitsijä
VuorinenElisaHankintapäällikkö
WarisTimoKenttärovasti