Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Heikki Laine
Pasi Puoskari, sit.
Eeva Savola
Hilkka Kauhaniemi
Tero Reunanen
Päivyt Suhonen