Suomen ensimmäiset aluevaalit

Historian ensimmäisissä hyvinvointialuevaaleissa valitaan henkilöt päättämään sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä. 

Kokoomusehdokkaita Raisiosta ovat: 

  • Bruno Arikka
  • Janne Aso
  • Heikki Laine
  • Sarita Tähti-Riihimäki 
  • Elisa Vuorinen. 

Tutustu ehdokkaisiin ja heidän ajatuksiinsa sivuvalikon linkkien kautta. 

Kesällä 2021 voimaan tulleen sosiaali- ja terveysalan uudistuksen myötä Suomeen perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Näiden hyvinvointialueiden tehtävänä tulee olemaan sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue koostuu Varsinais-Suomen maakunnan kunnista. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet tullaan valitsemaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikauden pituus on neljä vuotta kerrallaan. 

Aluevaltuusto säätää hyvinvointialueen tavoitteista 

Varsinais-Suomen aluevaltuusto tulee koostumaan 79 varsinaisesta jäsenestä. Nämä jäsenet tulevat käyttämään ylintä päätösvaltaa ja vastaamaan hyvinvointialueen toiminnasta sekä taloudesta. 

Aluevaltuusto nimittää hyvinvointialueen hallituksen, hyvinvointialuejohtajan sekä aluevaltuuston alaiset toimielimet. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallintoa ja sen taloutta hallituksen alaisena. 

Aluevaltuusto säätää hyvinvointialuestrategiasta, hallintosäännöstä ja taloussuunnitelmasta sekä -arviosta. 

Asukkaana voit vaikuttaa oman hyvinvointialueesi asioihin 

Hyvinvointialueen asukkaana merkittävin tapa vaikuttaa oman hyvinvointialueen asioihin on äänestää aluevaaleissa. 

Hyvinvointialueen asukkailla on lisäksi oikeus tehdä aloitteita liittyen heidän oman hyvinvointialueensa asioihin. Aluevaltuusto tulee myös järjestämään erilaisia tapoja kuulla sekä huomioida hyvinvointialueen asukkaiden mielipiteet heihin liittyvissä päätöksissä. 

Lisäksi aluehallinnon tehtävänä on järjestää toimielimet nuorten, ikääntyvien ihmisten sekä vammaisten osallistumis-, sekä vaikuttamismahdollisuuksien takaamiseksi. 

Ensimmäisellä aluevaltuustolla tärkeä rooli alueen hallinnon perustamisessa 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alaisuuteen siirtyy yhteensä noin 20 700 työntekijää ja yli kahden miljardin vuosibudjetti. Tammikuussa vaaleilla valittava aluevaltuusto tulee siis käyttämään Suomen mittakaavassa merkittävää päätäntävaltaa.