Elinvoimainen Raisio

"Raisiossa on hyvä yrittää"

"Raisio uskaltaa uudistua, muutoksiin suhtaudutaan positiivisesti"

"Raisiossa arvostetaan kokeilemisen kulttuuria ja edelläkävijyyttä"

”Vakaa ja kilpailukykyinen veroprosentti sekä asumiskustannusten taso kertoo kunnan talouden hyvästä hoidosta”

"Raision keskustan ja uusien yritysalueiden kehittämisessä alueiden saavutettavuudesta ja kuunnellaan alueiden yrityksiä"

"Kaupungin henkilöstö on keskeinen resurssi palvelujen tuottamisessa"

”Raisiossa on osaava, innostunut ja palveleva organisaatio”

”Olisi kiva, jos rakentaja saisi kaikki kuntapalvelut yhdestä luukusta”

”Saan hoidettua kätevästi asioitani kuntaan päin sähköisiä palveluja käyttäen”

”Yhteiskunta ei ole työllistävä, vaan työpaikkojen luomista edistävä taho”


Kunnan toiminnallisuus ja elinvoimaisuus perustuu siihen, että taloudenpitoon ja yhteisten varojen hoitamiseen, suhtaudutaan vastuullisesti. Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Kuntaorganisaation toimintaa ohjaa vahva palveluhenki ja -kulttuuri.

Elinvoimaisessa Raisiossa on mahdollisuudet ketterään reagointiin yritysten ja uusien työpaikkojen synnyttämiseen. Kaavoitus vastaa kysyntää ja rakentamiseen tarvittava byrokratia etenee päätöksenteossa sujuvasti. Rakennustapamääräykset houkuttelevat monipuoliseen rakentamiseen ja eri elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin on tarjolla luovia ratkaisuja – mm sinkkutontit ja senioriasumisen modernit ratkaisut. Yrittäjyyttä tuetaan kaupungin taholta aktiivisella vuoropuhelulla ja yritysten aidolla kuulemisella.

Elinvoimaisessa Raisiossa asumiskustannukset pidetään verrokkikuntien tasolla ja tiukka taloudenpito takaa vakaan ja kilpailukykyisen veroprosentin. Palvelurakenteen uudistamisen, palveluselvitysten ja laaja-alaisten sopeuttamistoimenpiteiden kautta tähdätään vakaaseen veroprosenttiin ja jopa verojen alentamiseen. Pitkän tähtäimen taloussuunnittelua ohjaavan kuntaveron ylärajaksi tavoitellaan tasoa 19,75, eli vuoden 2020 verotasoa.  Kuntaveron nostaminen ei ole kestävää talouden ja toiminnan kehittämistä.

Tulevalla valtuustokaudella päätöksentekoon kypsyy ennätysmäärä suuria investointipäätöksiä. E18 -tunneli, keskustan kehittäminen, uudet yritysalueet sekä suuret koulukiinteistöinvestoinnit tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia Raision tulevaisuuden kilpailukyvyn mahdollistajina.

Elinvoimainen Raisio panostaa työllisyyden hoitoon. Aktiivinen ja positiivinen työllistämisote työttömien suuntaan taataan riittävällä paikallisella ja seudullisella yhteistyöllä. Työllistämisessä tehdään aktiivisesti yhteistyötä alueen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus toimivat työllistämisen tukena.