Hyvinvointia lisäävät harrastukset

”Jokaisella lapsella oikeus harrastukseen”

”Raisiossa on tosi hienoja ulkoilureitistöjä”

"Yhteistyötä ja työnjakoa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lisätään ja myös tukimuotoja vahvistetaan"

”Kiva, kun omasta kunnasta löytyy uimahalli, jäähalli, jalkapallohalli ja tennishalli”

” Kerttulan urheilukeskuksen ja liikuntahallin kehittäminen jatkuu”

”Lähikuntien yhteinen uintikeskus suunnitteluun”

”Eilen oltiin koko perhe melomassa Raisionjoella”

”Uimapaikka Hahdenniemessä on tosi siisti juttu”

”Kevytrakenteinen/siirrettävä tekojääalue, esim. Vaisaaren koulun viereen”

"Alkavalla valtuustokaudella tehdään päätös Harkko -museon tulevaisuudesta"


Hyvinvoiva kuntalainen on myös aktiivinen kuntalainen. Erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelut tulevat olemaan avainasemassa kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisessa.

Hyvinvointia lisäävät harrastukset ovat tasavertaisesti mahdollisia kaikille. Kunnan ja liikunta- ja kulttuuriseurojen välistä yhteistyötä lisätään, jotta yhä useammalla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua. Yhteisöjä sitoutetaan ja osallistetaan vaikuttavaan yhteistyöhön myös tukimuotoja kehittämällä.

Hyvinvointia lisäävät harrastukset tulevat tutuksi lapsille jo iltapäiväkerhoissa. Lapsille ja nuorille järjestetään toimintaa eri sektoreiden yhteistyöllä tiivistämällä nuorisotyön ja sivistystoimen koordinaatiota.

Hyvinvointia lisäävät harrastukset eivät välttämättä ole kalliita, vaan luontoliikuntaa ja kirjaston erilaisia mahdollisuuksia hyödyntäen sekä nuorille suunnattuja ilmaisia liikuntamahdollisuuksia paremmin markkinoimalla jokainen nuori voi löytää itselle mielekästä tekemistä ja ystäviä.

Hyvinvointia lisäävät harrastukset ovat myös ikääntyville keino torjua yksinäisyyttä.