Aluevaalit 2022

1. Palvelut tuodaan lähelle! 

Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmana ovat pitkät jonot ja se, että palveluihin on vaikea päästä. Kokoomus edellyttää, että palveluita tuodaan asukkaiden luokse, jos asukkaat eivät pääse palvelun luokse ja ongelmiin pitää tarttua ennakoivasti.


2. Hoitoon pitää päästä oikea-aikaisesti! 

Kokoomukselle on tärkeää, että palvelut ovat laadukkaita ja tehokkaita, ja että hoitoon pääsee kun sitä tarvitsee. Siksi meille ei ole tärkeää, tuottaako palvelun yksityinen tai julkinen taho. Sote-palveluita ei pystytä nykyresursseilla turvaamaan, tarvitsemme kolmatta ja yksityistä sektoria.


3. Sinua hoitaa osaava ja motivoitunut henkilöstö! 

Sote-alan ammattilaisista on pulaa. Kokoomus haluaa, että hyvinvointialueet ovat kannustavia työpaikkoja, joihin halutaan tulla töihin ja joissa halutaan pysyä.


4. Rahat käytetään hoitoon, ei hallintoon! 

Hyvinvointialueesta uhkaa muodostua hallintohimmeli. Kokoomus edellyttää, että hallinnosta siirretään voimavaroja suoraan hoitoon. Asiakas on keskiössä. Sosiaalija terveyspalveluiden lisäksi hyvinvointialue tulee nähdä myös laajempana mahdollisuutena alueen pk-yrityksille.


5. Turvaamme toimivat ensi- hoito- ja pelastuspalvelut! 

Harva varsinaissuomalainen on ensihoidon ja pelastustoimen vakioasiakas, mutta jokainen arvostaa sitä, että nämä palvelut ovat nopeasti saatavilla kun niitä tarvitsee. Ensihoidon ja pelastustoimen toimintavalmius varmistetaan niin kaupungeissa, saaristossa kuin maaseudullakin. Kokoomus lupaa huolehtia siitä, että ensihoidon- ja pelastustoimen resurssit pysyvät jatkossakin riittävinä. Palvelut tuotetaan laadukkaasti ja yhdenmukaisesti. Hyvinvointialuetta rakennettaessa pelastuspalvelut eivät jää sosiaali- ja terveyspalvelujen varjoon


6. Huolenpidon ketju ei saa katketa! 

Jos hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ei toimi, lasku tulee hyvinvointialueelle. Kunnilla säilyvät edelleen hyvinvointia edistävät palvelut, esim. liikunta, kulttuuri ja sivistys. Niillä on suora kytkös hyvinvointialueen palveluihin. Kokoomus kantaa huolta siitä, että huolenpidon ketju ei katkea ja että hyvinvointipalvelut toteutetaan yhteistoiminnallisesti kuntien ja yhdistysten ja hyvinvointialueen kanssa.


Lue lisää ratkaisuista ja esimerkeistä. Lataa koko ohjelma tästä.