Kuntalaisen turvallinen arki

”Raisio on hyvä kaikenikäisille - vauvasta vaariin”

"Yhteisessä Raisio -perheessä muistetaan myös kodin ja lähiyhteisön vastuu"

"Raisiossa on turvallista aloittaa koulun polku, kun koulu on lähellä"

”Raisiossa on toimivat ja hyväkuntoiset kevyen liikenteen väylät”

"Kuntalaisen turvallinen arki on jokaisen kuntalaisen huomioon ottamista."

”Keskusta kehittyy ja siellä on entistäkin turvallisempaa asioida, kun E18 tunneli valmistuu - pitkän rakentamisjakson aikanakin liikkuminen ja yhteydet pidetään turvallisina”

”Torilla on mukavaa käydä tapaamassa muita senioreja”

”Raisiossa on turvallista liikkua polkupyörällä”

”Hain kunnan tarjoamat liukuesteet kenkiini!”Tyytyväiset kuntalaiset kokevat yhteisöllisyyden tunnetta, jota vahvistetaan aktiivisella osallistamisella. Kuntalaisten oman kunnan järjestämät palvelut omana tai ostettuna parantavat kuntalaisten hyvinvointia.

Kuntalaisen turvallinen arki on jokaisen kuntalaisen huomioon ottamista. Palvelut on järjestetty niin, että niitä on tarjolla silloin, kun sen tarve on käsillä. Palvelusetelit lisäävät erilaisten mahdollisuuksien määrää palvelutarjonnassa sekä valinnanvapautta. Niiden avulla saadaan myös kolmas sektori mukaan tukemaan kunnan omaa sekä yksityisten tarjoamaa palvelua.

Kuntalaisen turvallinen arki ottaa huomioon lapsiperheiden erilaiset tarpeet. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta auttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Jokaiselle lapselle on tärkeää kasvaa osaksi yhteiskuntaa kasvua tukevassa ympäristössä.

Kuntalaisen turvallinen arki on ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää. Turvallisuutta edistetään työskentelemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vastaan, myös kolmatta sektoria hyödyntäen. Liikenteelliset parannukset mm. hidasteet, teiden valaistus, pyörä- ja kävelyteiden turvallisuus sekä järkevät tielinjaukset estävät osaltaan onnettomuuksia.