Me ja ohjelmamme

KAIKILLE HYVÄ KUNTA TEHDÄÄN YHDESSÄ


ELINVOIMAINEN RAISIO


Kunnan toiminnallisuus ja elinvoimaisuus perustuu siihen, että taloudenpitoon ja yhteisten varojen hoitamiseen, suhtaudutaan vastuullisesti. Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä.


Elinvoimaisessa Raisiossa on mahdollisuudet ketterään reagointiin yritysten ja uusien työpaikkojen synnyttämiseen. Kaavoitus vastaa kysyntää ja rakentamiseen tarvittava byrokratia etenee päätöksenteossa sujuvasti. Yrittäjyyttä tuetaan kaupungin taholta aktiivisella vuoropuhelulla ja yritysten aidolla kuulemisella.


Elinvoimaisessa Raisiossa asumiskustannukset pidetään verrokkikuntien tasolla ja tiukka taloudenpito takaa vakaan veroprosentin. Rakentamistapamääräykset houkuttelevat monipuoliseen rakentamiseen.


Elinvoimainen Raisio panostaa työllisyyden hoitoon. Aktiivinen ja positiivinen työllistämisote työttömien suuntaan taataan riittävällä paikallisella ja seudullisella yhteistyöllä. Työllistämisessä tehdään aktiivisesti yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus toimivat työllistämisen tukena.

”Yhteiskunta ei ole työllistävä, vaan työpaikkojen luomista edistävä taho”


”Olisi kiva, jos rakentaja saisi kaikki kuntapalvelut yhdestä luukusta”


”Saan hoidettua kätevästi asioitani kuntaan päin sähköisiä palveluja käyttäen”


KUNTALAISEN TURVALLINEN ARKI


Tyytyväiset kuntalaiset kokevat yhteisöllisyyden tunnetta. Kuntalaisten oman kunnan järjestämät palvelut omana tai ostettuna parantavat kuntalaisten hyvinvointia.


Kuntalaisen turvallinen arki on jokaisen kuntalaisen huomioon ottamista. Palvelut on järjestetty niin, että niitä on tarjolla silloin, kun sen tarve on käsillä. Palvelusetelit lisäävät erilaisten mahdollisuuksien määrää palvelutarjonnassa sekä valinnanvapautta. Niiden avulla saadaan myös kolmas sektori mukaan tukemaan kunnan omaa sekä yksityisten tarjoamaa palvelua.


Kuntalaisen turvallinen arki ottaa huomioon lapsiperheiden erilaiset tarpeet. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta auttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Jokaiselle lapselle on tärkeää kasvaa osaksi yhteiskuntaa kasvua tukevassa ympäristössä.


Kuntalaisen turvallinen arki on ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää. Turvallisuutta edistetään
työskentelemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vastaan, myös kolmatta sektoria hyödyntäen. Liikenteelliset parannukset mm. hidasteet, teiden valaistus, pyörä- ja kävelyteiden turvallisuus sekä järkevät tielinjaukset estävät osaltaan onnettomuuksia.


”Torilla on mukavaa käydä tapaamassa muita senioreja”


”Raisiossa on turvallista liikkua polkupyörällä”


”Esikoisesta iltapäivätoiminta on ihan huippua”


”Hain kunnan tarjoamat liukuesteet kenkiini!”


MONIPUOLINEN JA TASOKAS VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS


Sivistys on elinikäistä oppimista. Sivistyksen perusta luodaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Tärkeässä roolissa on myös kodin ja lähiyhteisön vastuu.


Monipuolinen ja tasokas varhaiskasvatus ja koulutus toteutetaan toimivilla opetusryhmillä. Lapsi on keskiössä, mutta tärkeää on myös pitää huolta opettajien työhyvinvoinnista ja motivaatiosta.


Monipuolinen ja tasokas varhaiskasvatus ja koulutus tarkoittaa esimerkiksi teemoitettuja päiväkoteja ja kielipainotteisia luokkia. Oman lukion hyvä kurssitarjonta ja laadukas opetus houkuttelevat opiskelemaan, myös kaksoistutkintoja. Ammatillinen koulutus vastaa oikea-aikaisesti työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on, että jokainen nuori ohjataan peruskoulun jälkeen joko lukioon tai ammatilliseen toisen asteen koulutukseen. Yksilöllisillä oppimispoluilla, opinto-ohjauksella ja seurannalla ennaltaehkäistään syrjäytymistä.


”Raision lukiossa on tosi hyvä henki ja osaavat opettajat”


”Opettajalta voi aina kysyä neuvoa matikan tehtävissä”


”Tosi hauskaa, kun isommat oppilaat tukevat pienempiä”


ELINVOIMAISET JA VIIHTYISÄT ASUINYMPÄRISTÖT


Raisiossa on hyvää elää ja asua. Asumistuotannossa suositaan kaikkia asumismuotoja tasaisesti täydennysrakentaminen huomioiden. Kaavoituksessa otetaan huomioon viihtyisyys, lapsiperheet ja vanhukset ja myös erikokoiset ydinperheet ja yksinelävät. Asuinalueiden markkinointi on aktiivista.


Elinvoimainen ja viihtyisä asuinympäristö rakentuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Siistit katualueet, istutusalueet ja puistot viestivät vastuullisesta ympäristön hoidosta.

Elinvoimainen ja viihtyisä asuinympäristö rakentuu olemassa olevien virkistysalueiden luonnonläheisyyttä kunnioittaen. Virkistysalueet ovat hoidettuja ja niissä on helppo liikkua ja rentoutua.


”Raisionlahden ympäristössä on mukava liikkua”


”Olisi parempi, jos rekkaliikennettä ei olisi niin paljon”


”Raisiossa on kaikki palvelut lähellä ja liikkuminen helppoa”


HYVINVOINTIA LISÄÄVÄT HARRASTUKSET


Hyvinvoinnin myötä julkisia varoja kuluu vähemmän sosiaalihuoltoon ja sairauksien hoitoon. Hyvinvoiva kuntalainen on myös aktiivinen kuntalainen. Erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelut tulevat olemaan avainasemassa kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisessa.


Hyvinvointia lisäävät harrastukset ovat tasavertaisesti mahdollisia kaikille. Kunnan ja liikunta- ja kulttuuriseurojen välistä yhteistyötä lisätään, jotta yhä useammalla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua.


Hyvinvointia lisäävät harrastukset tulevat tutuksi lapsille jo iltapäiväkerhoissa. Lapsille ja nuorille järjestetään toimintaa eri sektoreiden yhteistyöllä tiivistämällä nuorisotyön ja sivistystoimen koordinaatiota.


Hyvinvointia lisäävät harrastukset eivät välttämättä ole kalliita, vaan luontoliikuntaa ja kirjaston erilaisia mahdollisuuksia hyödyntäen sekä nuorille suunnattuja ilmaisia liikuntamahdollisuuksia paremmin markkinoimalla jokainen nuori voi löytää itselle mielekästä tekemistä ja ystäviä.


Hyvinvointia lisäävät harrastukset ovat myös ikääntyville keino torjua yksinäisyyttä. Kunnan tuella ja tekemistä.


”Eilen oltiin koko perhe melomassa Haunisten altaalla”


”Kunnollinen uimapaikka olisi tosi siisti juttu”


”Raisiossa on tosi hienoja ulkoilureitistöjä”


”Kiva, kun omasta kunnasta löytyy uimahalli, jäähalli ja tennishalli”