Me ja ohjelmamme

KOKOOMUKSEN OHJELMA RAISIOSSA - KAIKILLE HYVÄ KUNTA TEHDÄÄN YHDESSÄ


ELINVOIMAINEN RAISIO


"Raisiossa on hyvä yrittää"

"Raisio uskaltaa uudistua, muutoksiin suhtaudutaan positiivisesti"

"Raisiossa arvostetaan kokeilemisen kulttuuria ja edelläkävijyyttä"

”Vakaa ja kilpailukykyinen veroprosentti sekä asumiskustannusten taso kertoo kunnan talouden hyvästä hoidosta”

"Raision keskustan ja uusien yritysalueiden kehittämisessä alueiden saavutettavuudesta ja kuunnellaan alueiden yrityksiä"

"Kaupungin henkilöstö on keskeinen resurssi palvelujen tuottamisessa"

”Raisiossa on osaava, innostunut ja palveleva organisaatio”

”Olisi kiva, jos rakentaja saisi kaikki kuntapalvelut yhdestä luukusta”

”Saan hoidettua kätevästi asioitani kuntaan päin sähköisiä palveluja käyttäen”

”Yhteiskunta ei ole työllistävä, vaan työpaikkojen luomista edistävä taho”


Kunnan toiminnallisuus ja elinvoimaisuus perustuu siihen, että taloudenpitoon ja yhteisten varojen hoitamiseen, suhtaudutaan vastuullisesti. Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Kuntaorganisaation toimintaa ohjaa vahva palveluhenki ja -kulttuuri.

Elinvoimaisessa Raisiossa on mahdollisuudet ketterään reagointiin yritysten ja uusien työpaikkojen synnyttämiseen. Kaavoitus vastaa kysyntää ja rakentamiseen tarvittava byrokratia etenee päätöksenteossa sujuvasti. Rakennustapamääräykset houkuttelevat monipuoliseen rakentamiseen ja eri elämänvaiheisiin ja -tilanteisiin on tarjolla luovia ratkaisuja – mm sinkkutontit ja senioriasumisen modernit ratkaisut. Yrittäjyyttä tuetaan kaupungin taholta aktiivisella vuoropuhelulla ja yritysten aidolla kuulemisella.

Elinvoimaisessa Raisiossa asumiskustannukset pidetään verrokkikuntien tasolla ja tiukka taloudenpito takaa vakaan ja kilpailukykyisen veroprosentin. Palvelurakenteen uudistamisen, palveluselvitysten ja laaja-alaisten sopeuttamistoimenpiteiden kautta tähdätään vakaaseen veroprosenttiin ja jopa verojen alentamiseen. Pitkän tähtäimen taloussuunnittelua ohjaavan kuntaveron ylärajaksi tavoitellaan tasoa 19,75, eli vuoden 2020 verotasoa. Kuntaveron nostaminen ei ole kestävää talouden ja toiminnan kehittämistä.

Tulevalla valtuustokaudella päätöksentekoon kypsyy ennätysmäärä suuria investointipäätöksiä. E18 -tunneli, keskustan kehittäminen, uudet yritysalueet sekä suuret koulukiinteistöinvestoinnit tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia Raision tulevaisuuden kilpailukyvyn mahdollistajina.

Elinvoimainen Raisio panostaa työllisyyden hoitoon. Aktiivinen ja positiivinen työllistämisote työttömien suuntaan taataan riittävällä paikallisella ja seudullisella yhteistyöllä. Työllistämisessä tehdään aktiivisesti yhteistyötä alueen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. Ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus toimivat työllistämisen tukena.KUNTALAISEN TURVALLINEN ARKI


”Raisio on hyvä kaikenikäisille - vauvasta vaariin”

"Yhteisessä Raisio -perheessä muistetaan myös kodin ja lähiyhteisön vastuu"

"Raisiossa on turvallista aloittaa koulun polku, kun koulu on lähellä"

”Raisiossa on toimivat ja hyväkuntoiset kevyen liikenteen väylät”

"Kuntalaisen turvallinen arki on jokaisen kuntalaisen huomioon ottamista."

”Keskusta kehittyy ja siellä on entistäkin turvallisempaa asioida, kun E18 tunneli valmistuu - pitkän rakentamisjakson aikanakin liikkuminen ja yhteydet pidetään turvallisina”

”Torilla on mukavaa käydä tapaamassa muita senioreja”

”Raisiossa on turvallista liikkua polkupyörällä”

”Hain kunnan tarjoamat liukuesteet kenkiini!”


Tyytyväiset kuntalaiset kokevat yhteisöllisyyden tunnetta, jota vahvistetaan aktiivisella osallistamisella. Kuntalaisten oman kunnan järjestämät palvelut omana tai ostettuna parantavat kuntalaisten hyvinvointia.

Kuntalaisen turvallinen arki on jokaisen kuntalaisen huomioon ottamista. Palvelut on järjestetty niin, että niitä on tarjolla silloin, kun sen tarve on käsillä. Palvelusetelit lisäävät erilaisten mahdollisuuksien määrää palvelutarjonnassa sekä valinnanvapautta. Niiden avulla saadaan myös kolmas sektori mukaan tukemaan kunnan omaa sekä yksityisten tarjoamaa palvelua.

Kuntalaisen turvallinen arki ottaa huomioon lapsiperheiden erilaiset tarpeet. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta auttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Jokaiselle lapselle on tärkeää kasvaa osaksi yhteiskuntaa kasvua tukevassa ympäristössä.

Kuntalaisen turvallinen arki on ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää. Turvallisuutta edistetään työskentelemällä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vastaan, myös kolmatta sektoria hyödyntäen. Liikenteelliset parannukset mm. hidasteet, teiden valaistus, pyörä- ja kävelyteiden turvallisuus sekä järkevät tielinjaukset estävät osaltaan onnettomuuksia.MONIPUOLINEN JA TASOKAS VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS


”Raision lukiossa on tosi hyvä henki ja osaavat opettajat”

”Opettajalta voi aina kysyä neuvoa matikan tehtävissä”

”Tosi hauskaa, kun isommat oppilaat tukevat pienempiä”

”Esikoisesta iltapäivätoiminta on ihan huippua”

”Raisio on rohkea kouluverkon uudistaja”

"Raisiossa on terveet koulut ja päiväkodit"


Sivistys on elinikäistä oppimista. Sivistyksen perusta luodaan varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Tärkeässä roolissa on myös kodin ja lähiyhteisön vastuu.

Monipuolinen ja tasokas varhaiskasvatus ja koulutus toteutetaan toimivilla opetusryhmillä. Lapsi on keskiössä, mutta tärkeää on myös pitää huolta opettajien työhyvinvoinnista ja motivaatiosta.

Monipuolinen ja tasokas varhaiskasvatus ja koulutus tarkoittaa esimerkiksi teemoitettuja päiväkoteja ja kielipainotteisia luokkia. Oman lukion hyvä kurssitarjonta ja laadukas opetus houkuttelevat opiskelemaan, myös kaksoistutkintoja. Ammatillinen koulutus vastaa oikea-aikaisesti työvoimatarpeeseen. Tavoitteena on, että jokainen nuori ohjataan peruskoulun jälkeen joko lukioon tai ammatilliseen toisen asteen koulutukseen. Yksilöllisillä oppimispoluilla, opinto-ohjauksella ja seurannalla ennaltaehkäistään syrjäytymistä.


ELINVOIMAISET JA VIIHTYISÄT ASUINYMPÄRISTÖT


"Raisiossa on paljon nähtävää ja koettavaa"

"Kaikki kiva ei näy ohikulkijalle"

"Merellinen Raision on monien vesien kaupunki"

"Raisio on myös mahdollisuuksien matkailukaupunki, jolla on väkevä historia"

”Raisiossa on kaikki palvelut lähellä ja liikkuminen helppoa”

”Raisionlahden ja Haunisten altaan ympäristöissä on mukava ja turvallinen liikkua – niiden kehittäminen luontoliikuntakeskuksiksi on tärkeää”

”Raisiossa panostetaan ulkoilureittien kehittämiseen ja ylläpitoon”

”Siistitty Raisionjoen varsi, uudet Huhkon kalaportaat ja koskien palautus olisi mahtava juttu”

”Kehittyvässä, viihtyisässä ja turvallisessa keskustassa on mukava asioida ja viettää aikaa ”


Raisiossa on hyvä elää ja asua. Asumistuotannossa suositaan kaikkia asumismuotoja tasaisesti täydennysrakentaminen huomioiden. Kaavoituksessa otetaan huomioon viihtyisyys, turvallisuus, kaikenkokoiset perheet ja yksinasuvat. Asuinalueiden markkinointi on aktiivista.

Elinvoimainen ja viihtyisä asuinympäristö rakentuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Siistit katualueet, istutusalueet ja puistot viestivät vastuullisesta ympäristön hoidosta.

Elinvoimainen ja viihtyisä asuinympäristö rakentuu olemassa olevien virkistysalueiden luonnonläheisyyttä kunnioittaen. Virkistysalueet ovat hoidettuja ja niissä on helppo liikkua ja rentoutua.


HYVINVOINTIA LISÄÄVÄT HARRASTUKSET


”Jokaisella lapsella oikeus harrastukseen”

”Raisiossa on tosi hienoja ulkoilureitistöjä”

"Yhteistyötä ja työnjakoa kolmannen sektorin toimijoiden kanssa lisätään ja myös tukimuotoja vahvistetaan"

”Kiva, kun omasta kunnasta löytyy uimahalli, jäähalli, jalkapallohalli ja tennishalli”

” Kerttulan urheilukeskuksen ja liikuntahallin kehittäminen jatkuu”

”Lähikuntien yhteinen uintikeskus suunnitteluun”

”Eilen oltiin koko perhe melomassa Raisionjoella”

”Uimapaikka Hahdenniemessä on tosi siisti juttu”

”Kevytrakenteinen/siirrettävä tekojääalue, esim. Vaisaaren koulun viereen”

"Alkavalla valtuustokaudella tehdään päätös Harkko -museon tulevaisuudesta"


Hyvinvoiva kuntalainen on myös aktiivinen kuntalainen. Erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelut tulevat olemaan avainasemassa kuntalaisten hyvinvoinnin parantamisessa.

Hyvinvointia lisäävät harrastukset ovat tasavertaisesti mahdollisia kaikille. Kunnan ja liikunta- ja kulttuuriseurojen välistä yhteistyötä lisätään, jotta yhä useammalla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua. Yhteisöjä sitoutetaan ja osallistetaan vaikuttavaan yhteistyöhön myös tukimuotoja kehittämällä.

Hyvinvointia lisäävät harrastukset tulevat tutuksi lapsille jo iltapäiväkerhoissa. Lapsille ja nuorille järjestetään toimintaa eri sektoreiden yhteistyöllä tiivistämällä nuorisotyön ja sivistystoimen koordinaatiota.

Hyvinvointia lisäävät harrastukset eivät välttämättä ole kalliita, vaan luontoliikuntaa ja kirjaston erilaisia mahdollisuuksia hyödyntäen sekä nuorille suunnattuja ilmaisia liikuntamahdollisuuksia paremmin markkinoimalla jokainen nuori voi löytää itselle mielekästä tekemistä ja ystäviä.

Hyvinvointia lisäävät harrastukset ovat myös ikääntyville keino torjua yksinäisyyttä.