Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja Risto Nikkonen

lautakunnan 2. varajäsen Nina Jefimoff

Risto Nikkonen
Puheenjohtaja
Risto Nikkonen Puheenjohtaja
Nina Jefimoff
Varajäsen
Nina Jefimoff Varajäsen