Ylikunnalliset tehtävät

VALTUUSTON NIMEÄMÄT LUOTTAMUSHENKILÖT


Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Satu Leinonen


Käräjäoikeuden lautamiehet 

Janne AsoEdustaja Suomen Kuntaliiton kuntapäiville

Elisa Vuorinen 
Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen Jukka Rantala, varajäsen Jasmin Nisunen


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin liittovaltuusto

Varsinainen jäsen  Eeva Savola, varajäsen Riikka KilpiRaision Palvelutalosäätiön hallintoneuvosto

Varsinainen jäsen Seija Sorsavirta, varajäsen Päivyt Suhonen


Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto

Varsinainen jäsen Päivyt Suhonen, varajäsen Javad Heidari

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen Pasi Kujala, varajäsen Sarita Tähti-Riihimäki


Lounais-Suomen  jätehuoltolautakunta 

Varsinainen jäsen Harri Seikola, varajäsen Jussi PiitulainenKAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT HENKILÖ

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat edustajat valtuuston toimikaudeksi siihen saakka kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella, ellei erikseen muuta ole mainittu

Jos varsinainen ja varajäsen ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen, voi kaupunginjohtaja valtuuttaa virkamiesedustajan osallistumaan kokoukseen.

1 SISÄISET TYÖRYHMÄT

Yhteistoimintaryhmä

Kaupunginhallitus

• jäsen Jonni Moislahti / varajäsen 
              
Vanhusneuvosto

Raision Seniorit ry.
Auli Raunio, varalla Éeva Savola


Vammaisneuvosto

Yhdistykset ovat esittäneet edustajikseen vammaisneuvostoon seuraavia henkilöitä:

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry
Riitta Nikkonen, varalla Risto Nikkonen


2 YHDISTYKSET

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

Kaupunginhallitus valitsi
• vuosikokousedustajaksi Harri Seikolan


Raision-Naantalin Fountain House ry 

Kaupunginhallitus valitsi
• yhdistyksen hallitus Marjut Lehti-Laakso, varahenkilöksi Nina Sacher
    

3 SÄÄTIÖT

Eero Rantasen säätiön hallitus

- Jäsen Seija Sorsavirran


Raision palvelutalosäätiö

- Hallitus: jäsen Risto Nikkonen


Sosiaalipalvelusäätiö Ote sr hallitus

- Hilkka Kauhaniemi  


4 KUNTAYHTYMÄT

Raision Seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, hallitus

- Jäsen Ari Leinonen (pj) 

5 YHTIÖT

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

- Hallitus: jäsen Jari Salonen (kevät 2022 alkaen Elisa Vuorinen)


Kerttulan Tenniskeskus Oy

• Hallitus: jäsen Jyrki Aaltonen
.

Asunto Oy Kuulaharjat hallitus

- jäsen Nina Sacher


Asunto Oy Raision Keonkatu 3 hallitus

jäsen Riikka Kilpi
  
  Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli

- Hallitus: jäsen Pasi Kujala


  Turku Science Park Oy yhtiökokoukset

• Yhtiökokousedustaja Elisa Vuorinen


  Turun Seudun Kaukolämpö Oy

• Hallitus: jäsen Tanja Parkko


  Raision Vuokra-asunnot Oy

• Hallitus: jäsen Ari Leinonen (pj) / varajäsen Mika Mattila


  Turun Seudun Vesi Oy

• Hallitus: varajäsen Mika Mattila


  Varsinais-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy Vasso Ab


  
  Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

• Hallitus: jäsen Tuija Hyytiä


  Turun Seudun Puhdistamo Oy

• Hallitus: jäsen Reijo Paju


  Raision Vesi Oy

- Hallitus: jäsen Jonni Moislahti
- Hallitus: jäsen Markus Maunula  6 YHTEISTYÖELIMET

  Raina-toimikunta

Kaupunginhallitus valitsi Raina-toimikuntaan
• kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kaupunginjohtaja Eero Vainio ja kaupunginsihteerin