Ylikunnalliset tehtävät

 

VALTUUSTON NIMEÄMÄT LUOTTAMUSHENKILÖT  (05/2017 asti)

 

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Lassi Lehtinen

Satu Leinonen

 

Käräjäoikeuden lautamiehet 

 

Edustaja Suomen Kuntaliiton kuntapäiville

Varsinainen edustaja Elisa Vuorinen, varaedustaja Pipsa Allén

 

Varsinais-Suomen liiton edustajainkokousedustaja

Varsinainen edustaja Pipsa Allén, varaedustaja Ari Leinonen

 

Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen Seija Sorsavirta, varajäsen Karoliina Harju

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin liittovaltuusto

Varsinainen jäsen Reija Pitkänen, varajäsen Eeva Savola

 

Raision Palvelutalosäätiön hallintoneuvosto

Varsinainen jäsen Risto Nikkonen, varajäsen Kari Kurila

 

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto

Varsinainen jäsen Sakari Suominen, varajäsen Eeva Savola

 

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen Seija Sorsavirta, varajäsen Niina Puoskari

 

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta 

 

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Varsinainen jäsen Helena Sukari

 

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT HENKILÖ

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat edustajat valtuuston toimikaudeksi siihen saakka kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella, ellei erikseen muuta ole mainittu

Jos varsinainen ja varajäsen ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen, voi kaupunginjohtaja valtuuttaa virkamiesedustajan osallistumaan kokoukseen.

 

1 SISÄISET TYÖRYHMÄT

 

Yhteistoimintaryhmä

Kaupunginhallitus

• jäsen Jonni Moislahti / varajäsen Pipsa Allén
              
Vanhusneuvosto

Raision Seniorit ry.
Auli Raunio, varalla Vieno Hemmilä


Vammaisneuvosto

Yhdistykset ovat esittäneet edustajikseen vammaisneuvostoon seuraavia henkilöitä:

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry
Riitta Nikkonen, varalla Risto Nikkonen


2 YHDISTYKSET

 

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

Kaupunginhallitus valitsi
• vuosikokousedustajaksi Harri Seikolan


Raision-Naantalin Fountain House ry 

Kaupunginhallitus valitsi
• vuosikokousedustajaksi Kordnejad Ebrahimin
• yhdistyksen hallitus Minna Antila, varahenkilöksi Nina Sacher
    

3 SÄÄTIÖT

 

Eero Rantasen säätiön hallitus
 
- Jäsen Seija Sorsavirran

 

Raision palvelutalosäätiö

- Hallitus: jäsen Risto Nikkonen

 


4 KUNTAYHTYMÄT

 

Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitos

• Yhtiökokous, varaedustaja Jari Salonen

 


5 YHTIÖT

 

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

• Hallitus: jäsen Jari Salonen

 

Kerttulan Tenniskeskus Oy

• Yhtiökokous: varaedustaja Jan Stenlund
• Hallitus: jäsen Jyrki Aaltonen / varajäsen Jade Tähtinen
.

Asunto Oy Kuulaharjat ja Asunto Oy Raision Keonkatu 3 hallitus

• jäsen Elisa Vuorinen

 Kaupunginhallitus nimesi As Oy Keonkatu 3 hallitus:
• jäsen Elisa Vuorinen
  
  Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli

• Hallitus: jäsen Jan Stenlund

 

  Turku Science Park Oy yhtiökokoukset

• Yhtiökokousedustaja Elisa Vuorinen

 

  Turun Seudun Kaukolämpö Oy

• Hallitus: jäsen Tanja Parkko

 

  Turun Seudun Energiatuotanto Oy

• Hallitus: varajäsen Jari Salosen

 

  Raision Vuokra-asunnot Oy

• Hallitus: jäsen Ari Leinonen (pj) / varajäsen Markus Maunula

 

  Turun Seudun Vesi Oy

• Hallitus: varajäsen Raino Aitamaa

 

  Varsinais-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy Vasso Ab

• Hallitus: jäsen Minna Urpo
  
  Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

• Hallitus: jäsen Tuija Hyytiä

 

  Turun Seudun Puhdistamo Oy

• Hallitus: jäsen Markus Maunula

 

  Raision Vesi Oy

• Yhtiökokousedustaja: Elisa Vuorinen
• Hallitus: jäsen Jonni Moislahti
• Hallitus: jäsen Elisa Vuorinen

 

 

  6 YHTEISTYÖELIMET

 

  Raina-toimikunta

Kaupunginhallitus valitsi Raina-toimikuntaan
• kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kaupunginjohtaja Ari Korhosen ja kaupunginsihteerin