Ylikunnalliset tehtävät


VALTUUSTON NIMEÄMÄT LUOTTAMUSHENKILÖT  (05/2017 asti)


Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Satu Leinonen


Käräjäoikeuden lautamiehet 


Edustaja Suomen Kuntaliiton kuntapäiville

Varsinainen edustaja Elisa Vuorinen, varaedustaja Pipsa Allén


Varsinais-Suomen liiton edustajainkokousedustaja

Varsinainen edustaja Pipsa Allén, varaedustaja Ari Leinonen


Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen Seija Sorsavirta, varajäsen Karoliina Harju


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin liittovaltuusto

Varsinainen jäsen Reija Pitkänen, varajäsen Eeva Savola


Raision Palvelutalosäätiön hallintoneuvosto

Varsinainen jäsen Risto Nikkonen, varajäsen Kari Kurila


Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto

Varsinainen jäsen Sakari Suominen, varajäsen Eeva Savola


Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen Seija Sorsavirta, varajäsen Niina Puoskari


Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta 


Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Varsinainen jäsen Helena SukariKAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT HENKILÖ

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat edustajat valtuuston toimikaudeksi siihen saakka kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella, ellei erikseen muuta ole mainittu

Jos varsinainen ja varajäsen ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen, voi kaupunginjohtaja valtuuttaa virkamiesedustajan osallistumaan kokoukseen.


1 SISÄISET TYÖRYHMÄT


Yhteistoimintaryhmä

Kaupunginhallitus

• jäsen Jonni Moislahti / varajäsen Pipsa Allén
              
Vanhusneuvosto

Raision Seniorit ry.
Auli Raunio, varalla Vieno Hemmilä


Vammaisneuvosto

Yhdistykset ovat esittäneet edustajikseen vammaisneuvostoon seuraavia henkilöitä:

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry
Riitta Nikkonen, varalla Risto Nikkonen


2 YHDISTYKSET


Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

Kaupunginhallitus valitsi
• vuosikokousedustajaksi Harri Seikolan


Raision-Naantalin Fountain House ry 

Kaupunginhallitus valitsi
• vuosikokousedustajaksi Kordnejad Ebrahimin
• yhdistyksen hallitus Minna Antila, varahenkilöksi Nina Sacher
    

3 SÄÄTIÖT


Eero Rantasen säätiön hallitus
 
- Jäsen Seija Sorsavirran


Raision palvelutalosäätiö

- Hallitus: jäsen Risto Nikkonen4 KUNTAYHTYMÄT


Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitos

• Yhtiökokous, varaedustaja Jari Salonen5 YHTIÖT


Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

• Hallitus: jäsen Jari Salonen


Kerttulan Tenniskeskus Oy

• Yhtiökokous: varaedustaja Jan Stenlund
• Hallitus: jäsen Jyrki Aaltonen / varajäsen Jade Tähtinen
.

Asunto Oy Kuulaharjat ja Asunto Oy Raision Keonkatu 3 hallitus

• jäsen Elisa Vuorinen

 Kaupunginhallitus nimesi As Oy Keonkatu 3 hallitus:
• jäsen Elisa Vuorinen
  
  Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli

• Hallitus: jäsen Jan Stenlund


  Turku Science Park Oy yhtiökokoukset

• Yhtiökokousedustaja Elisa Vuorinen


  Turun Seudun Kaukolämpö Oy

• Hallitus: jäsen Tanja Parkko


  Turun Seudun Energiatuotanto Oy

• Hallitus: varajäsen Jari Salosen


  Raision Vuokra-asunnot Oy

• Hallitus: jäsen Ari Leinonen (pj) / varajäsen Markus Maunula


  Turun Seudun Vesi Oy

• Hallitus: varajäsen Raino Aitamaa


  Varsinais-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy Vasso Ab

• Hallitus: jäsen Minna Urpo
  
  Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

• Hallitus: jäsen Tuija Hyytiä


  Turun Seudun Puhdistamo Oy

• Hallitus: jäsen Markus Maunula


  Raision Vesi Oy

• Yhtiökokousedustaja: Elisa Vuorinen
• Hallitus: jäsen Jonni Moislahti
• Hallitus: jäsen Elisa Vuorinen  6 YHTEISTYÖELIMET


  Raina-toimikunta

Kaupunginhallitus valitsi Raina-toimikuntaan
• kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kaupunginjohtaja Ari Korhosen ja kaupunginsihteerin