Ylikunnalliset tehtävät

VALTUUSTON NIMEÄMÄT LUOTTAMUSHENKILÖT  (05/2017 asti)


Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Satu Leinonen


Käräjäoikeuden lautamiehet Edustaja Suomen Kuntaliiton kuntapäiville

Varsinainen edustaja Elisa Vuorinen, varaedustaja 


Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto

Varsinainen edustaja Tanja Parkko, varaedustaja Janette Broberg (RKP)

Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen Jukka Rantala, varajäsen Tero Reunanen


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin liittovaltuusto

Varsinainen jäsen  Eeva Savola, varajäsen Jukka RantalaRaision Palvelutalosäätiön hallintoneuvosto

Varsinainen jäsen Risto Nikkonen, varajäsen Kari Kurila


Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuusto

Varsinainen jäsen Sakari Suominen, varajäsen Eeva Savola
Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän yhtymävaltuusto

Varsinainen jäsen Seija Sorsavirta, varajäsen Niina Puoskari


Lounais-Suomen  jätehuoltolautakunta 

Varajäsen Jukka Rantala

Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Varsinainen jäsen Helena Sukari


KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT HENKILÖ

Kaupunginhallitus valitsi seuraavat edustajat valtuuston toimikaudeksi siihen saakka kunnes yhtiökokoukset ja muut vastaavat valintatoimielimet kokoontuvat valitsemaan edustajansa uudella valtuustokaudella, ellei erikseen muuta ole mainittu

Jos varsinainen ja varajäsen ovat estyneitä osallistumaan kokoukseen, voi kaupunginjohtaja valtuuttaa virkamiesedustajan osallistumaan kokoukseen.1 SISÄISET TYÖRYHMÄT

Yhteistoimintaryhmä

Kaupunginhallitus

• jäsen Jonni Moislahti / varajäsen 
              
Vanhusneuvosto

Raision Seniorit ry.
Auli Raunio, varalla Vieno Hemmilä


Vammaisneuvosto

Yhdistykset ovat esittäneet edustajikseen vammaisneuvostoon seuraavia henkilöitä:

Sotainvalidien Veljesliiton Raisio-Maskun osasto ry
Riitta Nikkonen, varalla Risto Nikkonen


2 YHDISTYKSET

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry

Kaupunginhallitus valitsi
• vuosikokousedustajaksi Harri Seikolan


Raision-Naantalin Fountain House ry 

Kaupunginhallitus valitsi
• vuosikokousedustajaksi Kordnejad Ebrahimin
• yhdistyksen hallitus Minna Antila, varahenkilöksi Nina Sacher
    

3 SÄÄTIÖT

Eero Rantasen säätiön hallitus

- Jäsen Seija SorsavirranRaision palvelutalosäätiö

- Hallitus: jäsen Risto Nikkonen4 KUNTAYHTYMÄT

Kuntayhtymä Raision-Naantalin vesilaitos

• Yhtiökokous, varaedustaja Jari Salonen5 YHTIÖT

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy

• Hallitus: jäsen Jari SalonenKerttulan Tenniskeskus Oy

• Yhtiökokous: varaedustaja Jan Stenlund
• Hallitus: jäsen Jyrki Aaltonen / varajäsen Jade Tähtinen
.

Asunto Oy Kuulaharjat ja Asunto Oy Raision Keonkatu 3 hallitus

• jäsen Elisa Vuorinen

 Kaupunginhallitus nimesi As Oy Keonkatu 3 hallitus:
• jäsen Elisa Vuorinen
  
  Kiinteistö Oy Kerttulan Jäähalli

• Hallitus: jäsen Jan Stenlund


  Turku Science Park Oy yhtiökokoukset

• Yhtiökokousedustaja Elisa Vuorinen


  Turun Seudun Kaukolämpö Oy

• Hallitus: jäsen Tanja Parkko


  Turun Seudun Energiatuotanto Oy

• Hallitus: varajäsen Jari Salosen  Raision Vuokra-asunnot Oy

• Hallitus: jäsen Ari Leinonen (pj) / varajäsen Markus Maunula


  Turun Seudun Vesi Oy

• Hallitus: varajäsen Raino Aitamaa


  Varsinais-Suomen Sosiaalialan Osaamiskeskus Oy Vasso Ab

• Hallitus: jäsen Minna Urpo
  
  Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

• Hallitus: jäsen Tuija Hyytiä


  Turun Seudun Puhdistamo Oy

• Hallitus: jäsen Markus Maunula


  Raision Vesi Oy

• Yhtiökokousedustaja: Elisa Vuorinen
• Hallitus: puhenjohtaja Jonni Moislahti
• Hallitus: jäsen Jari Salonen  6 YHTEISTYÖELIMET

  Raina-toimikunta

Kaupunginhallitus valitsi Raina-toimikuntaan
• kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat, konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, kaupunginjohtaja Eero Vainio ja kaupunginsihteerin